גם תקשורת טובה חשוב לתחזק
אנחנו בדיוק מתחזקים את האזור
האישי. כמה דקות וחוזרים לעניינים